O Kancelarii

     Adwokat Ewelina Szczepanek ukończyła prawo w trybie jednolitych studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W roku 2013 złożyła egzamin dyplomowy uzyskując dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magister. Studia wyższe ukończyła broniąc pracy magisterskiej pt. „Regulacja prawna lobbingu w Polsce” w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Sagana.

Już na studiach odbyła liczne praktyki w kancelariach prawniczych o różnych profilach działalności, zdobywając doświadczenie zawodowe nieocenione w późniejszej pracy jako adwokat.

Zaraz po studiach, w latach 2014-2017 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W trakcie 3-letniej aplikacji adwokackiej i pracy stacjonarnej w renomowanej Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie miała możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie zastępstwa procesowego- przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania (policja, prokuratura).

Jednakże, Tarnów nie pozostał jej jedynym obszarem działalności zawodowej, albowiem współpracowała również z wieloma innymi prestiżowymi Kancelariami Adwokackimi na terenie całej Polski.

W 2017 roku zdała z wyróżnieniem państwowy zawodowy egzamin adwokacki, co w dalszej kolejności umożliwiło jej uzyskanie wpisu na listę adwokatów i otwarcie własnej praktyki adwokackiej.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 19 października 2017 roku została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Od 20 października 2017 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką- praktyka ogólna.

Obecnie Kancelaria Adwokacka ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Grunwaldzka 41A lok. 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Z kolei filia Kancelarii mieści się pod adresem: ul. Rynek 12, 33-230 Szczucin.

W swojej działalności Adwokat Ewelina Szczepanek kieruje się zasadami wytyczonymi przez „Kodeks Etyki Adwokackiej” . Traktuje każdy problem z należytą sumiennością i rzetelnością, jak również zapewniając pełną poufność przekazywanych informacji.

Adwokat Dąbrowa Tarnowska Tarnów