Cennik usług

Szacunkowy koszt jednorazowej porady prawnej dla klienta indywidualnego oscyluje w granicach od 50 zł do 150 zł.

Cena każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem na początku współpracy i zależna jest ona od rodzaju i stanu skomplikowania danego zagadnienia prawnego jak również nakładu czasu pracy Adwokata.

W sytuacji, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii Adwokackiej dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady prawnej zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Jednakże, w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty.

W przypadku zastępstwa procesowego przed sądami, organami lub innymi instytucjami, honorarium zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu oraz stopnia jej zawiłości jak również wymaganego nakładu pracy pełnomocnika procesowego w konkretnej sprawie.

Honorarium to ustalane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 163 poz. 1348).

Ponadto, przy stałej obsłudze Firm istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w systemie ryczałtowym (tj. określeniu z góry sumy wynagrodzenia) lub systemie godzinowym (tj. ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z góry).

Aby uzyskać informację, ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę kontaktować się w sposób telefoniczny pod następującym numerem telefonu: 601-846-754 względnie e-mailowo na adres: ewelina.szczepanek@adwokatura.krakow.pl lub bezpośrednio z adwokatem w Kancelarii Adwokackiej.