RODO

RODO to nic innego jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kancelaria świadczy usługi w zakresie wdrożenia RODO do Państwa Firmy, które obejmują m.in. takie czynności jak:
– przeprowadzenie Audytu wewnętrznego w firmie pod kątem wdrożenia odpowiednich wytycznych w zakresie RODO;
– dokonanie analizy i oceny ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych;
-dokonanie oceny procesów, praktyki i zabezpieczeń stosowanych w Firmie celem zapewnienia zgodności z RODO;
– ocena zabezpieczeń systemów informatycznych;
– dokonanie analizy procesów przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych, sposobów przetwarzania danych celem ich dostosowania do wymogów RODO;
– przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 m.in. takiej jak:
– polityki bezpieczeństwa;
– rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
– obowiązków informacyjnych;
– rejestru naruszeń danych osobowych;
– umów powierzenia danych osobowych;
– instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
– przeprowadzenie szkolenia dla poszczególnych działów Przedsiębiorstwa oraz jego współpracowników i pracowników pod kątem ochrony danych osobowych.

Warto wskazać, iż całość dokumentacji jaka jest wymagana do wdrożenia wytycznych rozporządzenia  przygotowywana jest każdorazowo w sposób indywidualny przy współpracy z Państwem jako Właścicielem danej firmy i ma charakter zindywidualizowany dostosowany do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa oraz sposobu jego prowadzenia.

Ponadto, uzyskują Państwo szereg niezbędnych informacji w zakresie praktycznego zastosowania RODO w prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie wytyczne pod kątem ochrony danych osobowych.