Pro Bono

Dla osób w trudnej sytuacji materialnej Kancelaria Adwokacka przewiduje możliwość udzielenia porady ustnej bez konieczności uiszczenia opłaty.

 

Warunkiem uzyskania takiej porady jest złożenie oświadczenia o braku środków pozwalających na pokrycie kosztów porady oraz przedstawienie stosownego dokumentu potwierdzającego tę okoliczność, np. decyzji o statusie bezrobotnego bez prawa do zasiłku, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z MOPS etc.

 

W celu uzyskania porady konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji – telefonicznie lub za pośrednictwem formularza internetowego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA- PRO BONO

Adwokat Ewelina Szczepanek świadczy również darmową pomoc prawną na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1.